Piñon Grove

Previous
Eckert_181022_5010
Piñon Grove, oil on canvas, 20" x 24", 2018


© Margret Carde