To Eldorado

OilPastel18
To Eldorado, 18" x 24", oil pastel on panel


Margret Carde